Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator
Veld is aangepast.
Leopold 1-laan 98 , 8000 Brugge
050 31 61 05
Het artikel is toegevoegd aan uw winkelmandje

Algemene verkoopsvoorwaarden 
 

Ondernemingsgegevens 

Slagerij Maertens Brugge
BVBA MAHU MEAT
Gerard Davidstraat 1, 8000 Brugge
info@maertensbrugge.be
050/31.61.05
BE 0837.979.040


 

Artikel 1: Algemene bepalingen

De e-commerce website van Slagerij Maertens een BVBA met maatschappelijke zetel te Gerard Davidstraat 1,8000 Brugge, BTW BE 0837.979.040 biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.
 
Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van slagerij Maertens moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door slagerij Maertens aanvaard zijn.

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen. 
Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. Bij sommige artikelen word een waarborg aangerekend voor de plateau's. Bij terugbrengen van de goederen word deze waarborg terugbetaald. Dit word duidelijk vermeld indien dit het geval is.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is.
Slagerij Maertens is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. gewicht, prijs, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst. 

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door slagerij Maertens. Slagerij Maertens kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Artikel 4: Online aankopen

De klant kan de gewenste artikelen online bestellen, online betalen via bankcontact. Wij werken met een ophaalstysteem, afhalen in de winkel. De goederen worden niet thuis geleverd. 
Hieronder een kleine simulatie hoe de klant te werk kan gaan: 
Ga naar 'ik koop online' 
Zoek de gewenste producten, die onderverdeeld staan in verschillende categoriën
Als u het gewenst product gevonden heeft, kan je klikken op de foto en het aantal aanpassen 
Je legt alle goederen in je 'winkelmandje'
Als u alle gewenste goederen hebt gevonden en in uw 'winkelmandje' geplaatst hebt, kunt u klikken rechtsvanboven op 'winkelmandje' en doorgaan naar uw betaling
De gewenste ophaaltijd kunt u steeds aanduiden
Mogelijkheid te betalen via bankcontact. 


De klant kan via de webshop enkel betalen met bankcontact
        Indien de klant de bestelling telefonisch doorgeeft, en komt ophalen in de winkel zijn volgende betaalmiddelen mogelijk :

bankcontact
cash betalen
betaling met maaltijdcheque's 

Wij aanvaarden geen kredietkaarten
Slagerij Maertens is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is. 

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

De bestelde goederen worden telkens afgehaald in de winkel, op het door het klant gewenste tijdstip. 
De goederen worden niet aan huis geleverd.


Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud
De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Slagerij Maertens
De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Slagerij Maertens te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 7: Klantendienst 

De klantendienst van Slagerij Maertens is bereikbaar op het telefoonnummer +32050/31.36.05, via e-mail op info@maertensbrugge.be of per post op het volgende adres Leopold I laan 98, 8000 Brugge. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.


Artikel 8: Privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking, Slagerij Maertens respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: het verwerken van bestellingen, aankopen en eventuele vragen.

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Slagerij Maertens, Gerard Davidstraat 1, 8000 Brugge, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds schriftelijk richten tot Slagerij Maertens, Gerard Davidstraat 1,8000 Brugge of via e-mail info@maertensbrugge.be
Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.
De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen,Slagerij Maertens heeft dus geen toegang tot uw paswoord.
 
Slagerij Maertens houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden. 

Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op info@maertensbrugge.be

Artikel 9: Gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. 

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd.  Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken. 

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Artikel 10: Aantasting geldigheid - niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten. 

Het nalaten op gelijk welk moment door Slagerij Maertens om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten. 

Artikel 11: Wijziging voorwaarden 

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Slagerij Maertens. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden. 

Artikel 12: Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen. 

Slagerij Maertens heeft het Reglement van het UNIZO e-commerce label onderschreven. Een kopie van dit Reglement en de toegang tot de klachtenprocedure van UNIZO is beschikbaar via http://www.unizo.be/ecommercelabel/. 

Artikel 13: Toepasselijk recht – Geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht. 

De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).